FridayKinsmen SouthKinsmen NorthHydro WestHydro East

6:30FernglenWSMSP1Magwyers

Vs.Vs.Vs.

SabinasJust Get OrganizedHandyboydz

8:15Toy TuggersCanada PrintWratz

Vs.Vs.Vs.

JMBDiamondsBullocks
Saturday9:00Trackers EdgeJust Get OrganizedWSMSP1Wratz

Vs.Vs.Vs.Vs.

BullocksJMBDiamondsFernglen

10:30Toy TuggersSabinasCanada PrintFernglen

Vs.Vs.Vs.Vs.

MagwyersHandyboydzJust Get OrganizedJMB

12:00Trackers EdgeDiamondsCanada Print

Vs.Vs.Vs.

WratzMagwyersWSMSP1

1:30Toy Tuggers
Sabinas

Vs.
Vs.

Handyboydz
Bullocks

Round Robin Play Offs Start at 3:00 and 3:30