Rev. May 13th

DateTimeHydro WestHydro EastMajor Oaks SouthMajor Oaks NorthDOUBLE HEADER
12-May4:30JMB v MagwyersJust Get Organized v SabinasFernglen v WSMSP1Diamonds v Canada PrintJMB
12-May6:00JMB v BullocksHandyboydz v Trackers EdgeToy Tuggers v Wratz’s Collectables
26-May4:30Toy Tuggers v Wratz’s CollectablesJust Get Organized v JMBFernglen v BullocksDiamonds v WSMSP1Bullocks
26-May6:00Handyboydz v Wratz’s CollectablesMagwyers v Toy TuggersSabinas v BullocksTrackers Edge v Canada PrintToy / Wratz
02-Jun10:30WSMSP1 v Canada PrintMagwyers v Wratz’s Collectables
02-Jun12:00Trackers Edge v Toy TuggersDiamonds v BullocksHandyboydz v JMBJust Get Organized v Wratz’s Collectables
02-Jun1:30Trackers Edge v BullocksFernglen v SabinasJust Get Organized v Magwyers
02-Jun3:00Fernglen v Canada PrintDiamonds v Toy TuggersHandyboydz v MagwyersJMB v WSMSP1
02-Jun4:30Sabinas v Wratz’s CollectablesCanada Print v BullocksJust Get Organized v Handyboydz
02-Jun6:00Fernglen v DiamondsSabinas v Trackers EdgeToy Tuggers v WSMSP!
09-Jun4:30Toy Tuggers v Canada PrintJust Get Organized v BullocksJMB v SabinasHandyboydz v WSMSP1Sabinas / WSMSP1
09-Jun6:00Magwyers v Canada PrintDiamonds v Trackers EdgeFernglen v Wratz’s CollectablesSabinas v WSMSP1CPS
16-Jun4:30Fernglen v Trackers EdgeJust Get Organized v Canada PrintToy Tuggers v BullocksFernglen
16-Jun6:00Fernglen v JMBWSMSP1 v Wratz’s CollectablesHandyboydz v SabinasDiamonds v Magwyers
23-Jun4:30Fernglen v HandyboydzDiamonds v Wratz’s CollectablesJust Get Organized v Toy TuggersJMB v Trackers EdgeHandyboydz
23-Jun6:00Handyboydz v BullocksMagwyers v WSMSP1Just Get Organized v Trackers EdgeSabinas v Canada PrintJGO / Trackers
14-Jul4:30Diamonds v Just Get OrganizedHandyboydz v Canada PrintFernglen v MagwyersTrackers Edge v WSMSP1McGwyers
14-Jul6:00JMB v Toy TuggersDiamonds v Canada PrintMagwyers v SabinasWratz’s Collectables v BullocksDiamonds / CPS
21-Jul4:30Fernglen v Just Get OrganizedDiamonds v SabinasJMB v Canada PrintMagwyers v Trackers EdgeJMB / JGO
21-Jul6:00Just Get Organized v SabinasHandyboydz v Toy TuggersJMB v Wratz’s CollectablesWSMSP1 v BullocksSabinas
28-Jul4:30Magwyers v BullocksFernglen v Toy TuggersDiamonds v HandyboydzWratz’s Collectables v Canada PrintDiamonds / Wratz
28-Jul6:00Just Get Organized v WSMSP1Sabinas v Toy TuggersDiamonds v JMBTrackers Edge v Wratz’s CollectablesToy
11-Aug10:30…..…..…..…..JMB
11-Aug12:00JMB v Magwyers…..Handyboydz v Trackers Edge…..…..
11-Aug1:30JMB v Bullocks……Fernglen v WSMSP1…..…..